Szkolenia otwarte

Nasze szkolenia otwarte to możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności do natychmiastowego zastosowania w praktyce. Ich formuła opiera się o wieloletnie doświadczenie autorów i jest nieustannie doskonalona, aby jak najlepiej odpowiadać aktualnym potrzebom rynku.

Uwaga! Szczegółowe informacje o danym szkoleniu zawiera karta informacyjna szkolenia (dostępna pod jego opisem). Zgłoszenia prosimy kierować na adres biuro@normowanie.pl .

Podane ceny szkoleń obowiązują na rok kalendarzowy 2023.


Osoby, które były zainteresowane szkoleniem Update normowania czasu pracy i optymalizacji procesów proszone są o zapoznanie się z informacjami na temat szkolenia Warsztaty normowania czasu pracy i optymalizacji procesów, realizowanego w oparciu o know-how REFA i dlatego znajdującego się obecnie w ofercie Stowarzyszenia REFA Wielkopolska.

Kliknij w szkolenie na liście lub przejdź do niego przewijając ekran.


Optymalizacja procesów i stanowisk pracy

Program szkolenia powstał na podstawie 30 letniego doświadczenia w pomaganiu setkom przedsiębiorstw w osiąganiu możliwie najwyższej wydajności.

PROGRAM

I. BLOK (3 dni / 24 godziny)

 • Wprowadzenie do Lean production
 • Analiza procesów (mapowanie)
 • Eliminowanie marnotrawstwa
 • Ciągły proces ulepszeń
 • Standardy

II. BLOK (3 dni / 24 godziny)

 • Przepływ materiałów
 • Technika ruchu
 • Obciążenie i uciążliwość pracy oraz ich skutki
 • Antropometria i środki pracy
 • Otoczenie pracy

CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia Optymalizacja procesów i stanowisk pracy.

CZAS TRWANIA

6 dni / 48 godzin

TERMINY I CENY – TWOJA INWESTYCJA W ROZWÓJ ZAWODOWY

Wszystkie ceny to ceny netto, podane dla jednej osoby.
Cena za szkolenie: 3520 PLN

1 termin 2023 2 termin 2023 3 termin 2023
Blok I 10.05. – 12.05. 06.09. – 08.09. 08.11. – 10.11.
Blok II 24.05. – 26.05. 11.10. – 13.10. 29.11. – 01.12.

Pobierz informację o szkoleniu

Pobierz zgłoszenie na szkolenieRachunek kosztów dla inżynierów

Koszty stałe, marża, centrum zysku, próg rentowności … ważne, aby te pojęcia nie były zrozumiałe tylko dla księgowości, ekonomistów i controllingu ale również dla osób związanych z produkcją. W ramach szkolenia możliwe jest uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych (EBCL)!

PROGRAM

I. BLOK (3 dni / 24 godziny)

 • Podstawy decyzji ekonomicznych
 • Polityka cenowa
 • Marża pokrycia
 • Rachunek miejsc powstawania kosztów
 • Kalkulacja doliczeniowa
 • Rachunkowość centrum zysku
 • Rachunek inwestycyjny
 • Case study

II. BLOK (3 dni / 24 godziny)

 • Procesy w przedsiębiorstwie
 • Rachunek kosztów działań
 • Rachunek kosztów przerobu

CERTYFIKAT

Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych. Egzamin przeprowadzany jest online w terminie uzgodnionym przez zdającego z EBC*L International w Wiedniu. Egzamin obejmuje zagadnienia I Bloku.

CZAS TRWANIA

6 dni / 48 godzin

Oprócz czasu zajęć stacjonarnych podanego wyżej, 12-24 godzin pracy własnej z kursem online Easy Business i 8 godzin przygotowania online do egzaminu.

TERMINY I CENY – TWOJA INWESTYCJA W ROZWÓJ ZAWODOWY

Wszystkie ceny to ceny netto, podane dla jednej osoby.
Cena za szkolenie: 3520 PLN

1 termin 2023 2 termin 2023 3 termin 2023 4 termin 2023
Blok I 06.03. – 08.03. 15.05. – 17.05. 02.10. – 04.10. 04.12. – 06.12.
Blok II 27.03. – 29.03. 05.06. – 07.06. 23.10. – 25.10. 18.12. – 20.12.

Pobierz informację o szkoleniu

Pobierz zgłoszenie na szkolenie


Kierowanie zespołami

Uczestnicy poznają zasady budowania zespołów, wspierania pracowników oraz efektywnego kierowania nimi.

PROGRAM

I. Dzień

 • Istota kierowania, funkcje kierownicze, autorytet kierowniczy
 • Zasady delegowania, instrumenty „władzy kierowniczej”
 • Modele kierowania, a praktyka kierowania, kształtowanie właściwych przepływów informacyjnych, formalne i nieformalne kanały informacyjne

II. Dzień

 • Kierownik a leader. Budowanie zespołu z grupy
 • Ministudium przypadku, odgrywanie ról w sytuacjach kierowniczych
 • Istota komunikacji – fakty i mity, modele komunikacji, co chcemy przekazać, podstawy analizy transakcyjnej w komunikacji i tworzeniu pozytywnych relacji

III. Dzień

 • Pojęcie motywacji, modele motywacji (Masłow, Herzberg)
 • Ministudium przypadku, skuteczna komunikacja
 • Ocena pracowników, ocena jako element ewaluacji, ocena jako element systemu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych
 • Podsumowanie warsztatów i wypracowanie zaleceń dla skutecznego kierowania, komunikowania i motywowania

CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia Kierowanie zespołami.

CZAS TRWANIA

3 dni / 24 godziny

TERMINY I CENY – TWOJA INWESTYCJA W ROZWÓJ ZAWODOWY

Wszystkie ceny to ceny netto, podane dla jednej osoby.
Cena za szkolenie: 1850 PLN

1 termin 2023 2 termin 2023 3 termin 2023 4 termin 2023
20.02. – 22.02. 17.04. – 19.04. 12.06. – 14.06. 09.10. – 11.10.

Pobierz informację o szkoleniu

Pobierz zgłoszenie na szkolenie