Szkolenia otwarte

Nasze szkolenia otwarte to możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności pożądanych przez pracodawców w wielu krajach świata. Ich formuła opiera się o trzydzieści lat doświadczeń i jest nieustannie doskonalona, aby jak najlepiej odpowiadać aktualnym potrzebom rynku.

Uwaga! Bardziej szczegółowe informacje o każdym szkoleniu zawiera jego karta informacyjna (do pobrania pod opisem danego szkolenia). Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem biuro@normowanie.pl

Podane ceny szkoleń obowiązują na rok kalendarzowy 2023.

Wybierz szkolenie z poniższej listy lub przewiń ekran w dół.


Optymalizacja procesów i stanowisk pracy

Program szkolenia powstał na podstawie 30 letniego doświadczenia w pomaganiu setkom przedsiębiorstw w osiąganiu możliwie najwyższej wydajności.

PROGRAM

I. BLOK (3 dni / 24 godziny)

 • Wprowadzenie do Lean production
 • Analiza procesów (mapowanie)
 • Eliminowanie marnotrawstwa
 • Ciągły proces ulepszeń
 • Standardy

II. BLOK (3 dni / 24 godziny)

 • Przepływ materiałów
 • Technika ruchu
 • Obciążenie i uciążliwość pracy oraz ich skutki
 • Antropometria i środki pracy
 • Otoczenie pracy

CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia Optymalizacja procesów i stanowisk pracy.

CZAS TRWANIA

6 dni / 48 godzin

TERMINY I CENY – TWOJA INWESTYCJA W ROZWÓJ ZAWODOWY

Wszystkie ceny to ceny netto, podane dla jednej osoby.
Cena za szkolenie: 3520 PLN

1 termin 2023 2 termin 2023 3 termin 2023
Blok I 10.05. – 12.05. 06.09. – 08.09. 08.11. – 10.11.
Blok II 24.05. – 26.05. 11.10. – 13.10. 29.11. – 01.12.

Pobierz informację o szkoleniu

Pobierz zgłoszenie na szkolenie


Normowanie czasu pracy

Szkolenie uczy efektywnego stosowania sprawdzonych w praktyce metod normowania czasu pracy. Metody można stosować zarówno w procesach produkcyjnych jak i usługowych. Uwzględniają światowe standardy normowania i koncepcję Lean. Uczestnicy poznają także oprogramowanie wspierające normowanie pracy.

PROGRAM

I. BLOK (3 dni / 24 godziny)

 • Elementy systemu pracy
 • Podział czasu pracy
 • Schematy przebiegu pracy i obliczania czasów

II. BLOK (3 dni / 24 godziny)

 • Ocena tempa pracy
 • Prowadzenie chronometrażu
 • Normowanie pracy zespołowej i wielostanowiskowej
 • Normowanie czasów przygotowawczo-zakończeniowych
 • Normowanie metodą obliczeniową

III. BLOK (3 dni / 24 godziny)

 • Czas uzupełniający, pomiar, interpretacja
 • Fotografia dnia roboczego
 • Obserwacja migawkowa
 • Egzamin końcowy

CERTYFIKAT

Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia Normowanie czasu pracy.

CZAS TRWANIA

9 dni / 72 godziny

TERMINY I CENY – TWOJA INWESTYCJA W ROZWÓJ ZAWODOWY

Wszystkie ceny to ceny netto, podane dla jednej osoby.
Cena za szkolenie: 4950 PLN

1 termin 2023 2 termin 2023 3 termin 2023 4 termin 2023
Blok I 01.03. – 03.03. 13.03. – 15.03. 18.09. – 20.09. 25.10. – 27.10.
Blok II 22.03. – 24.03. 03.04. – 05.04. 16.10. – 18.10. 15.11. – 17.11.
Blok III 12.04. – 14.04. 24.04. – 26.04. 06.11. – 08.11. 06.12. – 08.12.

Pobierz informację o szkoleniu

Pobierz zgłoszenie na szkolenie


Update normowania czasu pracy i optymalizacji procesów

Zajęcia trwają trzy dni i mają charakter pracy zespołowej. Uczestnicy analizują przykładowy proces, doskonalą go, mierzą czasy i oceniają dokonane zmiany za pomocą wskaźników.

PROGRAM

I. Dzień

 • Poznanie konstrukcji wyrobów i procesu
 • Przygotowanie pomiaru czasu
 • Przygotowanie planu i szablonów do obserwacji migawkowej
 • Uzgodnienie podziału zadań w zespole
 • Przygotowanie harmonogramu działań
 • Przeprowadzenie pomiarów czasu
 • Przeprowadzenie pierwszych obchodów obserwacji migawkowej

II. Dzień

 • Sporządzenie listy problemów
 • Określenie potencjału optymalizacji
 • Przygotowanie nowych stanowisk
 • Przeprowadzenie pomiarów czasu
 • Przeprowadzenie kolejnych obchodów obserwacji migawkowej

III. Dzień

 • Ustalenie czasu głównego po optymalizacji
 • Ustalenie czasu uzupełniającego
 • Porównanie terminów, kosztów i obsady
 • Prezentacja rozwiązań na forum
 • Wybór najlepszego rozwiązania

CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia Update normowania czasu pracy i optymalizacji procesów

CZAS TRWANIA

3 dni / 24 godziny

TERMINY I CENY – TWOJA INWESTYCJA W ROZWÓJ ZAWODOWY

Wszystkie ceny to ceny netto, podane dla jednej osoby.
Cena za szkolenie: 1850 PLN

1 termin 2023 2 termin 2023 3 termin 2023 4 termin 2023
15.02. – 17.02. 19.06. – 21.06. 25.09. – 27.09. 22.11. – 24.11.

Pobierz informację o szkoleniu

Pobierz zgłoszenie na szkolenie


Rachunek kosztów dla inżynierów

Koszty stałe, marża, centrum zysku, próg rentowności … ważne, aby te pojęcia nie były zrozumiałe tylko dla księgowości, ekonomistów i controllingu ale również dla osób związanych z produkcją. W ramach szkolenia możliwe jest uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych (EBCL)!

PROGRAM

I. BLOK (3 dni / 24 godziny)

 • Podstawy decyzji ekonomicznych
 • Polityka cenowa
 • Marża pokrycia
 • Rachunek miejsc powstawania kosztów
 • Kalkulacja doliczeniowa
 • Rachunkowość centrum zysku
 • Rachunek inwestycyjny
 • Case study

II. BLOK (3 dni / 24 godziny)

 • Procesy w przedsiębiorstwie
 • Rachunek kosztów działań
 • Rachunek kosztów przerobu

CERTYFIKAT

Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych. Egzamin przeprowadzany jest online w terminie uzgodnionym przez zdającego z EBC*L International w Wiedniu. Egzamin obejmuje zagadnienia I Bloku.

CZAS TRWANIA

6 dni / 48 godzin

Oprócz czasu zajęć stacjonarnych podanego wyżej, 12-24 godzin pracy własnej z kursem online Easy Business i 8 godzin przygotowania online do egzaminu.

TERMINY I CENY – TWOJA INWESTYCJA W ROZWÓJ ZAWODOWY

Wszystkie ceny to ceny netto, podane dla jednej osoby.
Cena za szkolenie: 3520 PLN

1 termin 2023 2 termin 2023 3 termin 2023 4 termin 2023
Blok I 06.03. – 08.03. 15.05. – 17.05. 02.10. – 04.10. 04.12. – 06.12.
Blok II 27.03. – 29.03. 05.06. – 07.06. 23.10. – 25.10. 18.12. – 20.12.

Pobierz informację o szkoleniu

Pobierz zgłoszenie na szkolenie


Kierowanie zespołami

Uczestnicy poznają zasady budowania zespołów, wspierania pracowników oraz efektywnego kierowania nimi.

PROGRAM

I. Dzień

 • Istota kierowania, funkcje kierownicze, autorytet kierowniczy
 • Zasady delegowania, instrumenty „władzy kierowniczej”
 • Modele kierowania, a praktyka kierowania, kształtowanie właściwych przepływów informacyjnych, formalne i nieformalne kanały informacyjne

II. Dzień

 • Kierownik a leader. Budowanie zespołu z grupy
 • Ministudium przypadku, odgrywanie ról w sytuacjach kierowniczych
 • Istota komunikacji – fakty i mity, modele komunikacji, co chcemy przekazać, podstawy analizy transakcyjnej w komunikacji i tworzeniu pozytywnych relacji

III. Dzień

 • Pojęcie motywacji, modele motywacji (Masłow, Herzberg)
 • Ministudium przypadku, skuteczna komunikacja
 • Ocena pracowników, ocena jako element ewaluacji, ocena jako element systemu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych
 • Podsumowanie warsztatów i wypracowanie zaleceń dla skutecznego kierowania, komunikowania i motywowania

CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia Kierowanie zespołami.

CZAS TRWANIA

3 dni / 24 godziny

TERMINY I CENY – TWOJA INWESTYCJA W ROZWÓJ ZAWODOWY

Wszystkie ceny to ceny netto, podane dla jednej osoby.
Cena za szkolenie: 1850 PLN

1 termin 2023 2 termin 2023 3 termin 2023 4 termin 2023
20.02. – 22.02. 17.04. – 19.04. 12.06. – 14.06. 09.10. – 11.10.

Pobierz informację o szkoleniu

Pobierz zgłoszenie na szkolenie