Doradztwo

Doradztwo. Pomiar, analiza, optymalizacja.

Doradztwo Centrum w wersji klasycznej opiera się zwykle na następującym schemacie:

 • obserwacja procesu u Klienta i rejestracja aktualnych czasów procesu,
 • analiza struktury aktualnych czasów i wypracowanie propozycji optymalizacji procesu,
 • prezentacja raportu pokazującego aktualną strukturę czasów procesu, propozycje zmian i możliwe do uzyskania oszczędności.

Przykładową, możliwą strukturę zaobserwowanych czasów w procesie pokazuje poniższy diagram (nie pochodzi z żadnego z raportów przygotowanych dla Klientów, prace doradcze są zawsze związane z klauzulami poufności informacji).

Wykorzystanie czasu pracy

Struktura zarejestrowanych czasów obejmuje następujące rodzaje czasu:

 • czas czynności głównych – czas planowych czynności bezpośrednio tworzących wartość,
 • czas czynności pomocniczych – czas planowych czynności pośrednio tworzących wartość,

jak również czas uzupełniający:

 • rzeczowy, stały – czas nie związany z realizacją zlecenia, np. sprzątanie stanowiska na koniec zmiany,
 • rzeczowy, zmienny – czas zakłóceń w realizacji zlecenia,
 • osobowy – czas wynikający z potrzeb osobistych, np. wyjścia do toalety,

oraz

 • czas tracony – czas marnotrawiony, np. pozorowanie pracy,
 • czas przerw regulaminowych – czas przerw zapewnionych przez pracodawcę.

Doradztwo Centrum ma na celu:

 • wyeliminowanie czasów traconych,
 • minimalizację czasów zakłóceń,
 • optymalizację czasów głównych i pomocniczych.

Osiągnięcie podanych wyżej celów oznacza wzrost wydajności i efektywności pracy.

Inne projekty doradcze.

Zakres projektów doradczych Centrum może się różnić od podanych wyżej, klasycznych projektów. Może obejmować:

 • normowanie czasów operacji produkcyjnych,
 • tworzenie katalogów normatywów czasu,
 • taktowanie linii produkcyjnych,
 • … i wiele innych działań, uzgodnionych indywidualnie z Klientem.

Skala oszczędności możliwych do uzyskania dzięki doradztwu Centrum w wybranych projektach może dochodzić nawet do kilkuset tysięcy PLN miesięcznie.