Oprogramowanie

Dwa w jednym. Know-how Centrum i nowoczesne wsparcie IT.

Oprogramowanie firmy dmc-ortim GmbH wspiera gospodarowanie czasem na wszystkich poziomach. Od pomiarów czasu bezpośrednio na stanowiskach roboczych, aż po użycie zebranych danych do planowania i sterowania produkcją w systemach ERP. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. Dzięki partnerstwu z dmc-ortim specjaliści Centrum w Polsce pomogą w wyborze konfiguracji oprogramowania i jego wdrożeniu, włącznie ze szkoleniami dla użytkowników. Know-how Centrum i oprogramowanie ORTIM stosowane razem to jeszcze większa efektywność działań w obszarze organizacji pracy i zarządzania!

Do 28.02.2023 trwa doroczna promocja! 20% rabatu na oprogramowanie! Umów się na bezpłatną prezentację online! Kontakt: biuro@normowanie.pl

REFA - Oprogramowanie ORTIM

Promocja obejmuje oprogramowanie ORTIMa6, ORTIMZeit i ORTIMPlan w wersji podstawowej.

Programy a6 dla Windows (następca a5PC) i b6.

Programy te są przeznaczone do rejestracji czasów operacji produkcyjnych. Instaluje się je na urządzeniach mobilnych z ekranem dotykowym. Obserwator rejestruje czasy poszczególnych etapów operacji (odcinków przebiegu) poprzez dotykanie przycisków na ekranie. Programy sprawdzają w tle jakość statystyczną pomiarów. Istnieje możliwość uruchomienia wielu zegarów jednocześnie, dzięki czemu jeden obserwator może rejestrować czasy w ramach pracy zespołowej. Zarejestrowane czasy można następnie przenieść do programu Zeit, przeanalizować je oraz stworzyć przejrzyste raporty.

Platforma

a6 dla Windows – MS Windows

b6 – Android

Funkcjonalność

a6 dla Windows i b6

 • prowadzenie pomiarów cyklicznych i niecyklicznych,
 • możliwość uruchomienia wielu zegarów jednocześnie,
 • dodawanie tekstów opisujących czynności i operacje,
 • rejestrowanie zakłóceń w procesie,
 • rejestrowanie ilości obrabianych elementów,
 • rejestrowanie tempa pracy,
 • możliwość personalizacji ekranu

tylko a6 dla Windows

 • wprowadzanie dodatkowych komentarzy do czasów,
 • zapis informacji dla tworzenia katalogów norm,
 • analizowanie zarejestrowanych czasów wg ich rodzajów,
 • grupowanie czasów wg własnych kryteriów

Interfejs użytkownika

a6 dla Windows, b6 – angielski, niemiecki, polski

Program Zeit.

Program Zeit służy przygotowaniu szablonów pomiarów wykorzystywanych następnie w programach a6 dla Windows i b6, obróbce gotowych pomiarów zaimportowanych z a6 dla Windows i b6, ich analizie i tworzeniu wszechstronnych raportów. Umożliwia także pomiary czasu na podstawie wczytanego pliku video z nagranymi operacjami produkcyjnymi.

Platforma

MS Windows

Interfejs użytkownika

angielski, niemiecki, polski

Program Plan.

Program Plan występuje w dwóch wersjach: podstawowej i pełnej.

W wersji podstawowej Plan służy tworzeniu normatywów czasu (funkcji matematycznych, wyznaczających czas operacji na podstawie podstawianych do nich aktualnych wartości wielkości wpływających na czas. Np. można opracować funkcję wyznaczającą czas operacji wiercenia otworów, zależną od liczby otworów do wywiercenia, ich średnicy, rodzaju i grubości materiału w którym wiercimy). Funkcje opracowywane są na podstawie analizy regresji, również nieliniowej i w zależności od jednej lub więcej wartości wpływających na czas. Podstawą obliczeń jest zestaw pomiarów wzorcowych importowanych z programu Zeit.

W wersji pełnej, oprócz funkcjonalności wersji podstawowej, Plan oferuje możliwość definiowania planów pracy opartych o zdefiniowane procesy produkcyjne. Czasy dla procesów produkcyjnych mogą być obliczane na podstawie formuł uzyskanych z wersji podstawowej programu Plan, analiz MTM, chronometrażu wg REFA, a nawet własnych formuł/tabel zdefiniowanych przez użytkownika. Tym samym program Plan może znakomicie uporządkować gospodarowanie czasem w przedsiębiorstwie integrując dane na temat czasów operacji z różnych źródeł, m.in. pozwalając na ich łatwą aktualizację. Może stanowić ogniwo pośrednie pomiędzy danymi odnośnie czasów operacji produkcyjnych a systemem ERP używanym w przedsiębiorstwie.

Platforma

MS Windows

Interfejs użytkownika

angielski, niemiecki

CAPP – Knowledge.

CAPP – Knowledge jest aplikacją zintegrowaną z oprogramowaniem SAP (certyfikowaną przez SAP), służącą do zarządzania czasami operacji technologicznych dla całego przedsiębiorstwa.

Do najważniejszych zalet CAPP – Knowledge należy spójność (synchronizacja) danych z systemem SAP (jedno miejsce definicji danych czasowych, zmiana w określonym module czasu automatycznie uwzględniana jest we wszystkich procesach, gdzie moduł występuje, niekiedy w setkach lub nawet w tysiącach). Zwiększa to bezpieczeństwo danych i podnosi efektywność pracy. Kolejną z wielu zalet jest łatwość w przechodzeniu „tam i z powrotem” – od marszruty technologicznej do czasów związanych z poszczególnymi operacjami za pomocą kilku kliknięć myszą.

Moduły czasów w CAPP – Knowledge mogą być tworzone przy wykorzystaniu różnych metod, między innymi REFA, MTM, czy Work Factor. Moduły mogą mieć dowolny poziom szczegółowości począwszy od ruchów elementarnych aż po złożone operacje technologiczne. Mogą być także importowane z innych aplikacji, jak np. ORTIM Plan. Możliwe jest także zaimportowanie danych już wcześniej zdefiniowanych i wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Moduły mogą zawierać formuły obliczania czasów na podstawie określonych wielkości wpływających, a także być uzupełniane o opisy zawierające zdjęcia czy filmy.

Platforma

środowisko SAP

Interfejs użytkownika

angielski, niemiecki