O nas

Centrum normowania i organizacji Sp. z o.o. prowadzi doradztwo i szkolenia w obszarze normowania i organizacji pracy. Kontynuuje i rozwija działalność prowadzoną od 1993 roku przez Stowarzyszenie REFA Wielkopolska.

Historia

2 maja 1990 roku ministrowie spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polski podpisali porozumienie o współpracy w kształceniu i dalszej edukacji kadry zawodowej i kierowniczej gospodarki. Jednym z działań w ramach porozumienia było kształcenie trenerów w zakresie normowania i organizacji pracy. Ich zadaniem miało być przeniesienie na polski grunt know-how REFA, założonej w 1924 roku w Niemczech organizacji zajmującej się badaniem pracy, normowaniem i organizacją przedsiębiorstw.

W 1993 roku powstaje w Poznaniu Stowarzyszenie REFA Wielkopolska. Skupia polskich trenerów REFA i specjalistów w zakresie normowania i organizacji pracy. Do głównych celów statutowych należą:

 • rozwijanie i rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń w obszarze organizacji przedsiębiorstw wg metodyki REFA
 • działalność wspierająca rozwój gospodarczy przedsiębiorstw

Stowarzyszenie prowadzi także działalność gospodarczą, organizuje szkolenia otwarte i zamknięte, doradza przedsiębiorcom jak zwiększyć wydajność i efektywność pracy. W okresie od roku 1993 do 2022:

 • realizuje przynoszące pozytywne efekty projekty w kilkuset przedsiębiorstwach z kapitałem polskim i zagranicznym
 • szkoli blisko 15 tysięcy osób, umożliwiając im zdobycie wiedzy w zakresie stosowania światowych standardów normowania i organizacji pracy

W roku 2016 Stowarzyszenie zawiera umowę z firmą dmc-ortim GmbH, niemieckim producentem oprogramowania wspierającego normowanie i zarządzanie produkcją. Na mocy tej umowy Stowarzyszenie staje się partnerem dmc-ortim GmbH w Polsce.

W połowie roku 2022 wobec różnych wizji rozwoju dochodzi do zaprzestania współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem REFA Wielkopolska a REFA Bundesverband e.V. Główny ciężar działalności zostaje przesunięty na Centrum normowania i organizacji Sp. z o.o.

Teraźniejszość

Trzon Centrum normowania i organizacji Sp. z o.o. stanowi kadra doradców i trenerów wywodzących się ze Stowarzyszenia REFA Wielkopolska. Dzięki temu Centrum oferuje swoim Klientom doświadczenie, know-how i jakość usług prezentowane przez blisko 30 lat przez Stowarzyszenie. Oznacza to:

 • trenerów i doradców praktyków w obszarach, w których doradzają i szkolą, w tym ekspertów w światowych standardach normowania
 • wsparcie zaplecza naukowego, w tym pracowników naukowych z tytułami profesorskimi, będących także trenerami lub prowadzących działalność doradczą w obszarach, którymi zajmuje się Centrum

Zaktualizowana oferta Centrum obejmuje:

 • kształtowanie organizacji i procesów zgodnie z koncepcją lean
 • kształtowanie ergonomicznych stanowisk roboczych
 • normowanie czasu pracy
 • analizę i wartościowanie pracy
 • rachunek kosztów dla inżynierów
 • kierowanie zespołami

Skontaktuj się z nami!